Адвокат Мирослав Петров е от 2006-та г. член на Адвокатската камара в град Франкфурт на Майн.

Професионалната си квалификация e придобил в Йохан Волфганг Гьоте-университет Франкфурт на Майн (1997 - 2003) и като адвокат - стажант в Окръжен съд Франкфурт на Майн (2004 - 2006) - Федерална Република Германия. Освен това от 2009г. той е обучен и придобил специална квалификация като адвокат-специалист по наказателно право.

Основната компетентност на адвокат Петров е следователно в областта на наказателното право.

Той е много опитен специалист-адвокат по наказателно право при защита на клиентите пред съда, ако това не може да бъде избегнато в предварителното производство.

Тясно свързана с тази дейност е и защитата в процедури за налагане на административни глоби от всякакъв вид.

Вторият фокус на неговата дейност е консултация и представителството в областта на семейното право, както и представляването на клиенти в съда по семейни дела.

Освен това той в много случаи подкрепя малки и средни компании (или учредители) и ги придружава от години по всички правни въпроси на ежедневния им бизнес, като например в областта на договорното, трудовото, публичното и данъчното право, както и всякакви други проблеми, възникнали в процеса на работата.

Адвокат Петров е основният отговорен адвокат за тези области и поема комуникацията с клиентите.