"АПРИОРИ - Адвокати  и данъчен съветник", съветва фирми, предприемачи и частни лица по всички правни и данъчни въпроси.

При това силата на адвокатската кантора се състои в нейния международен и интердисциплинарен подход.

Интердисциплинарното сътрудничество гарантира всеобхватни иизчерпателни съвети и представителство във всички правни и данъчни въпроси, както и в темите за управление на бизнеса.

Екипите, ориентирани към концепцията, поддържат ефективен  работен процес, който е съобразен със съответните изисквания на клиента.

Обичайното лице за контакт се запазва  даже тогава, когато на заден план  се изискват специалисти и работа в екип.

Тази концепция съчетава предимствата на личен и доверен съветник с предимствата на специализиран екип. При това участието на нашия данъчен съветник и специалистите по търговско право позволява изчерпателни съвети, включително всички бизнес и данъчни аспекти.